music to draw to: satellite

NEW ALBUM: music to draw to: satellite
KID KOALA featuring EMILÍANA TORRINI

ORDER HERE!

Twitter @kidkoala

Live Dates

Jul 22, 2017
Kingston, ON, Canada
Aug 10, 2017
San Francisco, CA, USA
Aug 11, 2017
San Francisco, CA, USA
Aug 12, 2017
San Francisco, CA, USA
Aug 13, 2017
San Francisco, CA, USA
Aug 15, 2017
Columbus, OH, USA
Aug 16, 2017
Portland, OR, USA
Aug 17, 2017
Seattle, WA, USA
Aug 18, 2017
Astral Valley, Missouri
Sep 07, 2017
Missoula, MT, USA
Sep 08, 2017
Bozeman, MT, USA
Sep 09, 2017
Jackson Hole, WY
Feb 09, 2018
Houston, TX, USA
Feb 12, 2018
Atlanta, GA, USA
Feb 13, 2018
Atlanta, GA, USA